اخبار کیمیا
پانزدهمین

پانزدهمین جشنواره طرح کیمیا ویژه استان همدان برگزار گردید.

31 تیر
پانزدهمین

پانزدهمین جشنواره طرح کیمیا ویژه استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

19 تیر
قرعه‌کشی

قرعه‌کشی چهاردهمین دوره طرح کیمیا برگزار گردید

14 بهمن

مراسم ضیافت اهدای جوایز برندگان استان کرمان برگزار شد.

29 دی

مراسم ضیافت اهدای جوایز برندگان استان البرز برگزار شد.

29 دی
مراسم

مراسم ضیافت اهدای جوایز برندگان استان اصفهان برگزار شد.

17 دی
85