لیست اخبار

14 اسفند

پروموشن طرح کیمیا آغاز گردید


  • تاریخ:1394/12/14
پروموشن

از ابتدای اسفند ماه پروموشن طرح کیمیا در 10 استان بزرگ کشور آغاز گردید.

6 بهمن

قرعه کشی ششمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/11/6
قرعه

12 بهمن تاریخ برگزاری ششمین قرعه کشی طرح کیمیا می باشد.

8 شهریور

چهارمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/6/8
چهارمین

برندگان خوش شانس چهارمین جشنواره طرح کیمیا جوایز خود را دریافت نمودند

11 خرداد

اولین بسته اعتباری در کیمیا کارت ها واریز گردید


  • تاریخ:1394/3/11
اولین

مقارن با ایام مبارک شعبانیه 569 پذیرنده کیمیا کارت خود را شارژ نمودند.

2 خرداد

نرم افزار کیمیا خدمتی جدید


  • تاریخ:1394/3/2
نرم

در جهت تسهیل در ارائه خدمات در طرح کیمیا، نرم افزار موبایل کیمیا طراحی و ساخته شده است.

14 فروردین

خدمتی جدید در کیمیا


  • تاریخ:1394/1/14
خدمتی

در راستای تسهیل فرایند شارژ کیمیا کارت ، امکان انتقال امتیاز بین پایانه های هر پذیرنده در طرح کیمیا فراهم شد.