لیست اخبار

25 خرداد
28 اردیبهشت

هفتمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1395/2/28
هفتمین

برندگان خوش شانس هفتمین جشنواره طرح کیمیا جوایز خود را دریافت نمودند

14 اردیبهشت

قرعه کشی هفتمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1395/2/14
قرعه

13 اردیبهشت تاریخ مشخص شدن برندگان خوش شانس جوایز ارزنده طرح کیمیا

14 اسفند

پروموشن طرح کیمیا آغاز گردید


  • تاریخ:1394/12/14
پروموشن

از ابتدای اسفند ماه پروموشن طرح کیمیا در 10 استان بزرگ کشور آغاز گردید.

6 بهمن

قرعه کشی ششمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/11/6
قرعه

12 بهمن تاریخ برگزاری ششمین قرعه کشی طرح کیمیا می باشد.

8 شهریور

چهارمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/6/8
چهارمین

برندگان خوش شانس چهارمین جشنواره طرح کیمیا جوایز خود را دریافت نمودند