لیست اخبار

14 اسفند

پروموشن طرح کیمیا آغاز گردید


  • تاریخ:1394/12/14
پروموشن

از ابتدای اسفند ماه پروموشن طرح کیمیا در 10 استان بزرگ کشور آغاز گردید.

6 بهمن

قرعه کشی ششمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/11/6
قرعه

12 بهمن تاریخ برگزاری ششمین قرعه کشی طرح کیمیا می باشد.

8 شهریور

چهارمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/6/8
چهارمین

برندگان خوش شانس چهارمین جشنواره طرح کیمیا جوایز خود را دریافت نمودند

23 تیر

چهارمین قرعه کشی طرح کیمیا


  • تاریخ:1394/4/23
چهارمین

12 مرداد ماه تاریخ مشخص شدن برندگان خوش شانس جوایز ارزنده طرح کیمیا

21 تیر

استفاده ازسرویس #741* خدمتی جدید در کیمیا


  • تاریخ:1394/4/21
استفاده

اعلام مجموع امتیاز هر پایانه با شماره گیری #741*

11 خرداد

اولین بسته اعتباری در کیمیا کارت ها واریز گردید


  • تاریخ:1394/3/11
اولین

مقارن با ایام مبارک شعبانیه 569 پذیرنده کیمیا کارت خود را شارژ نمودند.