لیست اخبار

29 تیر

قرعه کشی هشتمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1395/4/29
قرعه

11 مرداد ماه تاریخ مشخص شدن برندگان خوش شانس جوایز ارزنده طرح کیمیا

25 خرداد
28 اردیبهشت

هفتمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1395/2/28
هفتمین

برندگان خوش شانس هفتمین جشنواره طرح کیمیا جوایز خود را دریافت نمودند

14 اردیبهشت

قرعه کشی هفتمین جشنواره طرح کیمیا


  • تاریخ:1395/2/14
قرعه

13 اردیبهشت تاریخ مشخص شدن برندگان خوش شانس جوایز ارزنده طرح کیمیا