۲۵ آبان

نهمین جشنواره طرح کیمیا برگزار گردید


  • تاریخ:1395/8/25
نهمین

نهمین جشنواره طرح کیمیا ویژه پذیرنده های پایانه های فروش به پرداخت ملت با حضور معاونین بانک ملت،مدیران شرکت به پرداخت ملت و شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سالن همایشهای بانک ملت در تاریخ 95/08/24 برگزار گردید. در این مراسم برندگان یک دستگاه خودرو کیا اسپورتیج،سه دستگاه خودروی پژو 120،206 سکه تمام بهار آزادی و100 دستگاه تبلت جوایز خود را دریافت کردند.

منبع:واحد کیمیا