۲۰ تیر

مراکز پذیرنده کیمیا کارت در استان گیلان مشخص شدند


  • تاریخ:1395/4/20
مراکز

پیرو انعقاد قرارداد در استان گیلان از این پس دارندگان کیمیا کارت می توانند به مراکز معرفی شده در قسمت مراکز پذیرنده مراجعه نمایند.

منبع:واحد کیمیا