۲۷ تیر

مراکز پذیرنده کیمیا کارت در استان اصفهان مشخص شدند


  • تاریخ:1395/4/27
مراکز

پیرو انعقاد قرارداد در استان اصفهان از این پس دارندگان کیمیا کارت می توانند به مراکز معرفی شده در قسمت مراکز پذیرنده مراجعه نمایند.

منبع:واحد کیمیا