۱۱ مهر

مراکز پذیرنده کیمیا کارت در استان زنجان مشخص شدند


  • تاریخ:1395/7/11
مراکز

پیرو انعقاد قرارداد در استان زنجان از این پس دارندگان کیمیا کارت می توانند به مراکز معرفی شده در قسمت مراکز پذیرنده کیمیا کارت مراجعه نمایند.

منبع:واحد کیمیا