۲۶ بهمن

دهمین جشنواره طرح کیمیا برگزار گردید


  • تاریخ:1395/11/26
دهمین

دهمین جشنواره طرح کیمیا ویژه پذیرنده های پایانه های فروش به پرداخت ملت با حضور معاونین بانک ملت،مدیران شرکت به پرداخت ملت و شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سالن همایشهای بانک ملت در تاریخ 95/11/25 برگزار گردید. در این مراسم برندگان یک دستگاه خودرو کیا اسپورتیج، سه دستگاه خودروی پژو 120،206 سکه تمام بهار آزادی و100 دستگاه گوشی هوشمند جوایز خود را دریافت کردند.

منبع:واحد کیمیا