۵ مهر

مراکز پذیرنده کیمیا کارت در استان کرمانشاه مشخص شدند


  • تاریخ:1395/7/5
مراکز

پیرو انعقاد قرارداد در استان کرمانشاه از این پس دارندگان کیمیا کارت می توانند به مراکز معرفی شده در قسمت مراکز پذیرنده مراجعه نمایند.

منبع:واحد کیمیا