۲۴ آذر

استان های آذربایجان شرقی، کرمان و کردستان به مراکز پذیرنده کیمیا کارت ملحق شدند


  • تاریخ:1395/9/24
استان

پیرو انعقاد قرارداد در استان های آذربایجان شرقی، کرمان و کردستان، دارندگان کیمیا کارت می توانند با مراجعه به قسمت مراکز پذیرنده در این سایت، از مراکز طرف قرار داد کیمیا در استان های مزبور آگاهی یافته و از خدمات ایشان بهره مند گردند.

منبع:واحد کیمیا